ul. Gersona 30, 30-818 Kraków
+48 690 297 700
biuro@pvtech.pl

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych jest EKO-CARS BIS Bochenek Artur z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Gersona 30 zwaną dalej EKO-CARS BIS.

2. Przetwarzać będzie następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o wykonanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego). 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, produktów i usług, w tym także rozpatrywania reklamacji. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług EKO-CARS BIS, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia współpracy. 

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówień.

9. Na stronie wykorzystywana jest reCAPTCHA – ograniczenie aktywności spamerskiej botów. Usługa reCAPTCHA podlega Polityce prywatności Google – https://www.google.com/policies/privacy/ oraz Warunkom korzystania z usług Google – https://www.google.com/policies/terms/.

EKO-CARS BIS
Bochenek Artur 
ul.Gersona 30 30-818 Kraków 
NIP 679-100-56-22